Visionen & værdier

Alle mennesker er unikke og kan lære nyt - lære mere. Alle mennesker har ret til udvikling, uanset graden af udfordringer eller skader i hjernen. Mennesker lærer gennem hele livet og gennem fællesskaber. Alle mennesker har ret til at høre til og føle sig som en del af et fællesskab. Alle mennesker har en stemme og skal høres. Mennesker, for hvem det er en selvfølge at høre, høre til og lære nyt, bør gøre sig umage i samværet med de mennesker, der ikke pr automatik har samme muligheder. Nøglen til at opfylde dette mål ligger i at se ressourcerne i hvert menneske, og hjælpe den enkelte til at fortælle sin historie og udvikle sig. Vi ser det som en stor glæde, men også som et stort ansvar, at arbejde med mennesker der har forskellige udfordringer. Når vi medfortæller den gode historie for et andet menneske, skaber vi selvværd, livsglæde og nye kompetencer. Hjortemarksgård er et opholdssted for børn og unger i alderen 10-23 år med adfærdsmæssige udfordringerne. Beboerne har primært diagnoser som autisme, ADHD og diverse tillægsdiagnoser. Hjortemarksgård er et landsted med hovedhus i flere planer, så alle vores beboere kan selv bevæge sig fysisk. 

Hjortemarksgård er et sted, hvor ressourcer og personlige styrker findes og dyrkes, både hos beboerne, deres familier og medarbejdere. Et sted, hvor vi lærer og udvikler os sammen i små og store fællesskaber. Vores vigtigste erfaring er, at ved at kombinere den naturvidenskabelige viden om hjernens funktion og muligheder med viden om meningsskabende fællesskaber, kan vi skabe positiv udvikling på alle områder for vores beboere og deres familier. Vi vægter høj faglighed i et tværfagligt og fleksibelt arbejdsfællesskab højt. I samværet med vores beboere er ordentlighed, troværdighed, nysgerrighed og livsglæde nøgleord.

​Vi har nogle klare holdninger til vores pædagogiske arbejde; men er altid åbne og nysgerrige på nye tendenser og forskning inden for det pædagogiske felt. Alle mennesker er unikke og har vidt forskellige individuelle behov i alle forhold - ikke mindst i det pædagogiske udviklingsmiljø. I det daglige arbejde med børnene sikrer vi et fælles grundlag som udgangspunkt for vores pædagogiske praksis - men altid tilrettet det enkelte barn. 

 Vi ønsker at skabe en helhedsorienteret indsats omkring det enkelte beboer, som indeholder personlig og faglig udvikling og trivsel. Vi skaber rammerne, så beboerne oplever sammenhæng og helhed i dagligdagen. Den pædagogiske praksis tilrettelægges ud fra beboerens særlige forudsætninger og potentialer og vi målretter metoder og indhold, så det giver mening for den enkelte. 

Det er afgørende for os at fremme aktiv deltagelse hos det enkelte menneske og mulighed for inddragelse i eget liv, så vidt det er muligt. Dette gennem målrettet behandling og aktiviteter i overensstemmelse med pædagogiske handleplaner. Børn med neurologiske vanskeligheder har brug for tydelighed i alle aspekter. Det betyder at alle hverdagsrutiner er en del af en fastlagt struktur, som alle børn og medarbejdere skal kende. Det skal være tydeligt for barnet, hvad vi forventer af dem og hvad de kan forvente af os.

info​rmation

​Opholdsstedet Hjortemarksgaard

CVR: 37199222

Find vej​

Hjortemarksvej 13, 4330 Hvalsø 

​Kontakt os

Tlf.: 22 27 02 35 

E-mail: info@hjortemarksgaard.dk