Om Hjortemarksgaard

Vi er et lille botilbud, hvor målet er, at skabe familiære rammer for unge med forskellige handicap. Det kan være medfødte kromosomfejl, udviklingshæmmede, autismespektrum forstyrrelser og ADHD. Vi er ikke så optagede af diagnoser, men mere af funktionsniveau og udfordringer.

Vores mål er, at skabe en tryg ramme med kendte faste voksne, hvor udefra kommende stress er reduceret så meget som muligt.

Vi har erfaring for, at børn og unge som har det svært med større grupper af mennesker, kan trives på Hjortemarksgaard pga. vores lille størrelse.

Mennesker som er lydsensitive vil også profitere af den ro der er på Hjortemarksgaard.

Alle - også personalet - profiterer af en hverdag med sund kost, og mulighed for fysisk udfoldelse, hvor døgnets rytme og årets gang danner rammen for livet.

De fysiske rammer på Hjortemarksgaard består af et flot hovedhus på 300 m2 med 5 værelser, stuer, køkken og badeværelser.

I den ene længe er 3 lejligheder hvoraf den ene er godkendt og de 2 andre er under istandsættelse med henblik på godkedelse om § 107/108.

Vi har en stald (dyrene går ude og har læskure på foldene), en lade og værksteder til træarbejde, cykler mv.

Vi har et drivhus og en stor urtehave.

Hjortemarksgaard er naturskønt beliggende i landsbyen Kisserup med ca. 130 indbyggere i Lejre kommune. Ejendommen er et nedlagt landbrug på en 4 hektar stor grund, med stor have og køkkenhave, samt folde med heste og Hereford køer og kalve til selvforsyning. Pt. har vi også kælekaniner og katte.

Vi har ca. 3 km. til Hvalsø hvor vi handler og hvorfra vi har tog til både Holbæk, Roskilde og København med halvtimesdrift. Vi har også en 7 personers minbus til ture med beboere. 

Vi er ikke egnede til kørestolsbrugere, men kan sagtens rumme mennesker med motoriske udfordringer.