Målgruppe

Målgruppe

På Hjortemarksgaard er vi godkendt til beboere i alderen 15-25 år. 

Målgruppen er unge med medfødte handicap som f.eks. kromosomfejl, autismespektrumforstyrrelser og ADHD.

Handicappet kan komme til udtryk i forsinket fysisk, sproglig og intellektuel udvikling.

Hjortemarksgaard er et botilbud, men vi tilbyder også aflastning som en forberedelse til et botilbud.

På den måde kan vi finde ud af, om vi er et godt match, inden en eventuel indflytning.