Tilbud

Botilbud, aflastning, STU og aktivitets- og samværstilbud

Vi har 6 pladser som flexible mellem § 66 og 107.

Vi har mulighed for at tilbyde aflastning som forberedelse på et botilbud.

Vi er også godkendt til § 104 for vores egne beboere.

Vi tilbyder også STU til egne beboere.

Taksterne fremgår af tilbudportalen.