Bestyrelse

Dette er Hjortemarksgårds bestyrelsesmedlemmer. Fra ventre
Peter Walsøe, Mette Holm og til sidst, formand Erik Dalsro Jørgensen.