Mission & Værdier

Mission


  • At skabe størst mulig udvikling for den enkelte beboer, fysisk, intellektuelt og socialt.
  • Gennem en målrettet faglig indsats at skabe udvikling hos beboeren, således at denne i højest muligt omfang, kan træffe beslutninger vedrørende egen livssituation.


 Værdier


  • At skabe et hjem hvor beboerne kan opleve tryghed, sundhed og trivsel og dermed få det bedste grundlag for at udvikle sig fysisk, intellektuelt og socialt.
  • Alle mennesker er unikke og kan lære nyt - lære mere.
  • Alle mennesker har ret til udvikling, uanset graden af udfordringer eller skader i hjernen.
  • Mennesker lærer gennem hele livet og gennem fællesskaber.
  • Alle mennesker har ret til at høre til og føle sig som en del af et fællesskab.
  • Alle mennesker har en stemme og skal høres.
  • Mennesker, for hvem det er en selvfølge at høre, høre til og lære nyt, bør gøre sig umage i samværet med de mennesker, der ikke pr automatik har samme muligheder.